Transport ponadnormatywny inaczej nazywany jest ponadgabarytowym i nienormatywnym. Dotyczy on jedynie ładunków niepodzielnych, które przewożone są na specjalnych  zestawach drogowych o długości szesnastu metrów, szerokości dwóch metrów i wysokości do czterech metrów.

Czego dotyczy transport ponadnormatywny?

Transport ponadnormatywny najczęściej wiąże się z przewozem ciężkiego sprzętu budowlanego, maszyn rolniczych, elektrowni wiatrowych, a także zbiorników.
Kluczowym parametrem jaki musi znać przewoźnik jest wielkość ładunku., To według niej dopasowuje się odpowiedni sprzęt, a następnie wyznacza się właściwą trasę. Czasami teren jest na tyle zróżnicowany, istnieją bariery w postaci linii elektrycznych, że przewoźnicy decydują się na skorzystanie z transportu wodnego za pomocą barek.

Wytyczanie trasy przejazdu

Podczas wyznaczania trasy przejazdy transportu nienormatywnego musimy starać się omijać wszelkiego rodzaju ronda, która zazwyczaj są niewielkie i ciężko na nich manewrować. Problemem są również wysokie krawężniki. Trasa musi być w miarę szybka, ale przede wszystkim bezpieczna.