Transport chorych (5)Najnowszy ranking prywatnego transportu osób chorych jaki został w zeszłym tygodniu zamieszczony na naszej stronie internetowej dokładnie obrazuje jakość świadczonych usług transportowych wykonywanych przez prywatnych przewoźników na terenie całego kraju. Tym razem zebraliśmy najistotniejsze czynniki, które determinują standardy jakim podlegają osoby chore korzystające z usług transportowych na terenie naszego kraju. Nasz ranking został oparty na analizie odpowiedzi od respondentów mieszkających w różnych częściach i województwach naszego kraju, a liczba samych badanych przekroczyła 50 000 respondentów. W każdym województwie udało nam się przebadać tę samą liczbę osób, co przyczyniło się do uwiarygodnienia otrzymanych wyników i bardziej rzetelnego przedstawienia otrzymanych danych w ujęciu procentowym. Reasumując otrzymane wyniki okazało się, że najsprawniej transport chorych przebiegał w województwie zachodniopomorskim, natomiast najwyższe standardy jakościowe samochodów przewozowych dało się dostrzec w Podkarpackim.