tachodrive-2Od czasu wprowadzenia praw jasno określających zasady ruchu drogowego powstają nowe systemy kontroli kierowców.
Pod największą kontrolą znajdują się kierowcy autobusów i ciągników siodłowych popularnie nazywanych tirami. Te pojazdy początkowo posiadały tachografy czyli specjalne dyski na których była zapisywana prędkość i czas jazdy kierowców. Dzięki temu urządzeniu można było kontrolować czy kierowca przestrzegał wymaganych postojów i odpoczynków. Dyski tachografowe były jednym z podstawowych elementów, każdej kontroli drogowej pojazdów wyposażonych w urządzenie tachografu. Obecnie zamiast tradycyjnych tachografów montuje się urządzenia nazywane Tachodrive. Zasada działania jest taka sama, zmieniło się tylko miejsce zapisu. Obecnie wszystko jest zapisywane na karcie kierowcy jak również w pamięci masowej tachografu.
Podstawowym zadaniem tachografu i jego następców jest wymuszenie na kierowcach przestrzegania przepisów ruchu drogowego.  Postęp jaki się dokonał w tej dziedzinie pozwolił ograniczyć oszustwa w zakresie obowiązkowych odpoczynków.