Specjalistyczne uslugi przewozu (10)Przewóz dużej partii towarów koleją jest bardzo korzystny, ponieważ jest bardzo tani. Ponadto w przypadku, gdy musimy dostarczyć do wybranego miejsca docelowego ładunek ponadnormatywny, nie napotka to żadnych trudności, inaczej niż w przypadku transportu drogowego. Jak powszechnie wiadomo, pociągi bez problemu mogą przewieźć znaczną ilość przedmiotów dostawy w błyskawicznym tempie. Specjalistyczne usługi przewozu stanowią idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, ponieważ nie jest konieczne występowanie z wnioskami do organów administracji publicznej o zezwolenie na organizację transportu ponadgabarytowego. W działaniach wielu przedsiębiorstw kluczowym czynnikiem jest czas, dlatego warto oszczędzić sobie długotrwałej procedury i szybko przewieźć towar we wskazane miejsce. W przypadku, gdy dana miejscowość nie posiada stacji kolejowej, konieczne będzie jednak załatwienie pozwolenia administracyjnoprawnego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że znacznie łatwiej jest je uzyskać, jeżeli transport będzie prowadzony w ramach jednej gminy.