Kontenery na gruz (10)Po każdym remoncie mieszkania zostaje pamiątka w postaci dużej ilości gruzu poremontowego. Odpady te są bardzo problematyczne, a nielegalne jego wywożenie może skończyć się kosztownym mandatem.
Jeśli jest ich niewiele, możemy sami wywieźć je do punktu selektywnego zbierania odpadów, miejsca wyznaczonego przez gminę. Drugim rozwiązaniem jest firma świadcząca usługi wywozu gruzu. Kontenery na gruz, którymi dysponują, mają zróżnicowaną pojemność, dzięki czemu można taki kontener dopasować do swoich potrzeb. Po zamówieniu odpowiedniego zostaje on przywieziony i pozostawiony na określoną w umowie ilość dni. Natomiast po zapełnieniu odpadami kontenerów zostaną one odebrane przez firmę, a odpadki poremontowe w odpowiedni sposób zutylizowane poprzez wywiezienie ich na legalnie wyznaczony teren. Jest to ekologiczne rozwiązanie, które pozwala chronić środowisko.
Wynajęcie firmy zajmującej recyklingiem jest doskonałym rozwiązaniem problemu, jaki stanowi gruz poremontowy. Usługa realizowana jest profesjonalnie i szybko.