kierunek-mechanika-i-budowa-maszyn-2Wybór kierunku studiów wiąże się z podjęciem decyzji o życiu zawodowym. Warto więc przemyśleć, jakie jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Przyszłościowe są studia na Politechnice. Dużą popularnością cieszy się tutaj kierunek mechanika i budowa maszyn. W ramach tego kierunku prowadzone są studia I stopnia, które pozwalają na uzyskanie tytułu inżyniera oraz studia II stopnia, które kończą się egzaminem magisterskim. Ten kierunek obfituje w ciekawe specjalności, takie jak: Automatyzacja maszyn roboczych, Silniki spalinowe czy Nadwozia pojazdów. To kierunek wybierany przez studentów politechniki od lat, ponieważ prowadzi on do uzyskania wąskiej specjalności i bycie specjalistą w danej dziedzinie. Studenci gromadzą wiedzę z przedmiotów obligatoryjnych, a także zdobywają wiedzę specjalistyczną, która związana jest z projektowaniem, bezpieczeństwem i eksploatacją pojazdów (na przykład ciągniki czy pociągi). Na tym kierunku odbywa się również kształcenie w zakresie maszyn budowlanych i drogowych.