Jeżdżąc cały rok na włączonych światłach mijania zaoszczędzimy sobiei innym wielu wypadków na naszych drogach, lepsza widoczność zostanie jednak obkupiona zwięszkoną emisją dwutlenku węgla oraz większym zużyciem żarówek.

Zgodnie z opiniami ekspertów,jazda na włączonych światłach mijania przez cały rok to około 20% wypadków mniej, większe jednak zużycie paliwa, więcej wydamy także na żarówki.

Średnio będziemy musieli wydać około 1% więcej na paliwo, dużo to czy mało oceńcie państwo sami. Żarówki będziemy wymieniać dwa razy częściej.

W ślad za zwiększonym zużyciem paliw, zwiększy się emisja szkodliwych substancji, których monitorowanie jest obecnie priorytetem dla Unii Europejskiej. Oprócz uruchomionego niedawno wewnątrz wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w 2006 roku przyjęto także rozporządzenie parlamentu europejskiego w sprawie Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń. Rejestr emisji ma na celu udostępnienie publicznie dostępnego rejestru informacji dotyczących środowiska.
W nowo powstałym rejestrze znajdą się informacje o emisjach przemysłowych ale także o emisjach z ruchu drogowego. Wydaję się być schizofrenią pomysł UE aby z jednej strony budować E-PRTR , a z drugie popierać jazdę na włączonych światłach.

W tej chwili na đwiatach mijania jeździ się w Polsce ale także w Danii, Estonii, Finlandii, na Łotwie, w Austrii, Szwecji, Słowenii, Czechach. Częściowo także we Włoszech, na Węgrzech i Portugalii.