Jak zamawiać nasze produkty?

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu formularza kontaktowego na www.orodecor.pl, poczty elektronicznej (e-mail): biuro@orodecor.pl oraz telefonicznie.
 3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 4. Przyjęcie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Oro Decor.
 5. Oro Decor rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Czas realizacji zamówienia może wynosić do 14 dni roboczych zgodnie z harmonogramem produkcji w fabryce. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji (z przyczyn sił wyższych) o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emaliową na etapie realizacji zamówienia.
 6. Oro Decor zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.
 7. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy.
 8. Oro Decor zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy. W takiej sytuacji możemy odstąpić od realizacji zamówienia.
 9. Klient ma prawo do zmiany zamówienia aż do momentu rozpoczęcia produkcji.
 10. Oro Decor potwierdza gotowość przystąpienia do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).
 11. Oro Decor dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta.
 12. Wszystkie produkty Premium HMC / Flex produkcji Oro Decor, są wykonane na zamówienie klienta i nie można ich zwrócić ani wymienić . Ustawa z dnia 30.05.2014 /Rozdział 4 Art.38 pkt 1/3/6, zmiana regulacji z dnia 25 Grudnia 2014 roku.
 1. Jeżeli kupiony towar ma wadę, klient może złożyć Reklamację, w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę lub zwrot całości bądź części wypłaconych środków poprzez obniżenie ceny.
  a. Prawo odstąpienia od umowy / Ustawa dotyczy umów zawartych od 25 Grudnia 2014 roku.
  b. Prawo odstąpienia od umowy dotyczą wszystkich innych produktów, poza produktami Premium HMC /Flex. Każdy klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru do 14 dni od momentu zakupu .
 2. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: DHL www.dhl.com.pl,, Schenker www.schenker.pl
 3. Przesyłki dostarczane są jedynie na terytorium Polski. Na życzenie klienta możemy wycenić przesyłkę do innego kraju UE.
 4. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.
 5. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy 1-2 dni robocze (dla Polski).
 6. Odbiór przesyłki może być dokonany: W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu.
 7. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru firmą kurierską, koszty dostawy zostaną uwzględnione indywidualnie.
 8. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu/mieszkania i ich montażu.
 9. Oro Decor nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.
 10. Wydanie i odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony czytelny podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 11. Podczas odbioru przesyłki Klient, w obecności osoby dostarczającej towar, zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem zgodności ilościowej z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
 12. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów.

Search orodecor.pl

LISTA PRODUKTÓW (0)

Added to wishlist!