Formluarz kontaktowy    .:.   tel. 605 263 006

Jak zamawiać nasze produkty?

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem serwisu www.orodecor.pl, poczty elektronicznej (e-mail): biuro@orodecor.pl oraz komunikatorów on-line. 

3. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 16.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Sklepu internetowego, jak również z akceptacją wszystkich zasad zakupu towaru w sklepie Oro Decor szczegółowo opisanych na stronie Sklepu.  

5. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu internetowego.

6. Sklep internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Czas realizacji zamówienia może wynosić do 14 dni roboczych zgodnie z harmonogramem produkcji w fabryce. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wydłużenia terminu realizacji (z przyczyn sił wyższych) o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub emaliową na etapie realizacji zamówienia.

7. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ustalenia z Klientem nowego terminu dostawy, zmiany lub anulowania zamówienia.

8. Realizacja zamówienia rozpoczyna się najpóźniej w następnym dniu roboczym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy lub po autoryzacji karty płatniczej bądź kredytowej.

9. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.

10. Klient ma prawo do zmiany zamówienia  aż do momentu kiedy bezpośrednio potwierdzi przystąpienia do realizacji zamówienia  aktywując przycisk 

„Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” .

11. Sklep internetowy potwierdza gotowość przystąpienia do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).

12. Sklep internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta.

13. Wszystkie produkty Premium HMC / Flex  naszego Sklepu Internetowego, są wykonane na zamówienie klienta i nie można ich zwrócić  ani wymienić . Ustawa z dnia 30.05.2014 /Rozdział 4 Art.38 pkt 1/3/6, zmiana regulacji z dnia  25 Grudnia 2014 roku. 

14. Jeżeli kupiony towar ma wadę, klient może złożyć Reklamację , w której określi swoje żądania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową poprzez naprawę lub wymianę lub zwrot całości bądź części wypłaconych środków poprzez obniżenie ceny.

    a.  Prawo odstąpienia od umowy / Ustawa dotyczy umów zawartych od 25 Grudnia 2014 roku. 

         Prawo odstąpienia od umowy dotyczą wszystkich innych produktów naszego sklepu internetowego, poza produktami Premium HMC /Flex. Każdy klient ma możliwość zwrotu zakupionego towaru do 14 dni od momentu zakupu . 

15. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich: DHL www.dhl.com.pl,, Schenker www.schenker.pl

16. Przesyłki dostarczane są jedynie na terytorium Polski. 

17. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

18. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy 1-2 dni robocze.

19. Odbiór przesyłki może być dokonany: W miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu. Odbiór własny w placówce handlowej Oro Decor.

20. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy towaru firmą kurierską, koszty dostawy zostaną uwzględnione indywidualnie.

21. Koszty dostawy nie obejmują wniesienia towaru do domu/mieszkania i ich montażu.

22. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

23. Wydanie i odbiór towaru przez Klienta musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony czytelny podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.

24. Podczas odbioru  przesyłki Klient, w obecności osoby dostarczającej towar, zobowiązany jest do sprawdzenia  przesyłki pod kątem zgodności ilościowej z zamówieniem oraz pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

25. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia produktów.