Formularz kontaktowy    .:.   tel. 605 263 006

Montaż sztukaterii 

Montaż sztukaterii wewnętrznej 

 Metodologia montażu Sztukaterii Angielskiej

Instrukcja montażu sztukaterii ORO DECOR
mont1.jpg

Jeśli jest to konieczne elementy sztukaterii ORO DECOR przycinamy przy pomocy piły mechanicznej.
mont2.jpg

Krawędzie elementów sztukaterii fazujemy.
mont3.jpg

Powierzchnie przylegające elementów ze sobą frezujemy w warstwie styropianowej pod powłoką. Frezujemy rowek na głębokość ok 5mm i całej długości rozwinięcia.
Do przyklejania elementów sztukaterii fasadowych używamy kleju dwuskładnikowego ORO DECOR Aron CD.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.
Przed położeniem kleju - przy krawędziach naklejamy taśmę papierową w celu zabezpieczenia powierzchni przed nadmiarem kleju. Powierzchnie styropianowe pokrywamy w całości klejem ORO DECOR Aron CD.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.
W przypadku sztukaterii o dużych gabarytach stosujemy prostą listwę startową z podparciem. Dopuszczalne jest jak na Foto - kołki mocujące lub pojedyncze podparcie.
Elementy sztukaterii przyklejamy do podłoża. Nadmiar kleju usuwamy. Czekamy do całkowitego wyschnięcia kleju.
Powstałe szczeliny na łączeniach wypełniamy masą zbrojąco-uszczelniającą ORO DECOR Aron Tex.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.
Miejsca styków sztukaterii ze ścianą wypełniamy masą zbrojąco-uszczelniającą ORO DECOR Aron Tex.
Wysuszone miejsca szpachlowania łączeń szlifujemy.
Powstałe szczeliny, ubytki, rysy montażowe itp. szpachlujemy masą szpachlową ORO DECOR Aron coat.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.
Całość przygotowanych listew pokrywamy żelem strukturalnym ORO DECOR Aron Gel. Aby uzyskać pełną strukturę nakładamy dwie warstwy mokre na suche.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.
Listwy malujemy elastyczną farbą ORO DECOR Lusso.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.

Instrukcja montażu sztukaterii wewnętrznej ORO DECOR
mont1.jpg     

Profile ORO DECOR przycinamy przy pomocy piły mechanicznej lub ręcznej.
Profile ORO DECOR przyklejamy klejem montażowym ARON-fix.
mont1.jpg     

Odpowiednią ilość kleju nanosimy przy pomocy aplikatora na powierzchnię profili, które chcemy przykleić. 

Miejsca styków profil z profilem również wypełniamy klejem ARON-fix.
Nadmiar kleju usuwamy zwilżonym pędzlem.
          

Szczeliny łączeń uzupełniamy wysokoelastyczną masą szpachlową ARON-coat INTERIOR.
Miejsca łączeń po całkowitym wyschnięciu szlifujemy do wyrównania powierzchni.
     

Miejsca styków profili ze ścianą uzupełniamy klejem montażowym ARON-fix.
     

Profile malujemy elastyczną farbą LUSSO odporną na szorowanie.


Instrukcja montażu sztukaterii angielskiej ORO DECOR

mont1.jpg