Formularz kontaktowy    .:.   tel. 605 263 006

Gzymsy cokołowe

to element architektoniczny, stosowany w formie pasa, nazywanym pasem startowym, który jest wysunięty przed lico elewacji. Jego górna płaszczyzna jest zaprojektowana ukośnie, by umożliwić kontrolowany spływ wody po gzymsie.