Formularz kontaktowy    .:.   tel. 605 263 006

Gzymsy podparapetowe

inaczej zwana podokiennikiem, jest elementem architektonicznym stosowanym głównie jako wykończenie pod parapet. Istotne jest, aby parapet był nico szerszy i dłuższy względem listwy symetrycznej / listwy elewacyjnej.