Instrukcja montażu sztukaterii zewnętrznej

Jeśli jest to konieczne elementy sztukaterii ORO DECOR przycinamy przy pomocy piły mechanicznej.

Krawędzie elementów sztukaterii fazujemy.

Powierzchnie przylegające elementów ze sobą frezujemy w warstwie styropianowej pod powłoką. Frezujemy rowek na głębokość ok 5mm i całej długości rozwinięcia.

Do przyklejania elementów sztukaterii fasadowych używamy kleju dwuskładnikowego ORO DECOR Aron CD.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.

Przed położeniem kleju – przy krawędziach naklejamy taśmę papierową w celu zabezpieczenia powierzchni przed nadmiarem kleju. Powierzchnie styropianowe pokrywamy w całości klejem ORO DECOR Aron CD.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.

W przypadku sztukaterii o dużych gabarytach stosujemy prostą listwę startową z podparciem. Dopuszczalne jest jak na Foto – kołki mocujące lub pojedyncze podparcie.

Elementy sztukaterii przyklejamy do podłoża. Nadmiar kleju usuwamy. Czekamy do całkowitego wyschnięcia kleju.

Powstałe szczeliny na łączeniach wypełniamy masą zbrojąco-uszczelniającą ORO DECOR Aron Tex.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.

Miejsca styków sztukaterii ze ścianą wypełniamy masą zbrojąco-uszczelniającą ORO DECOR Aron Tex.

Wysuszone miejsca szpachlowania łączeń szlifujemy.

Powstałe szczeliny, ubytki, rysy montażowe itp. szpachlujemy masą szpachlową ORO DECOR Aron coat.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.

Całość przygotowanych listew pokrywamy żelem strukturalnym ORO DECOR Aron Gel. Aby uzyskać pełną strukturę nakładamy dwie warstwy mokre na suche.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.

Listwy malujemy elastyczną farbą ORO DECOR Lusso.

UWAGA!!! Sprawdzić w kartach technologicznych stosowanego produktu czynności przygotowawcze oraz zakresy wymaganych parametrów otoczenia w miejscu wykonywanego montażu.

Search orodecor.pl

LISTA PRODUKTÓW (0)

Added to wishlist!