Dolina Tour

Firma Dolina Tour zajmuje się przewozem osób w kraju i za granicą.

Usługi świadczymy na terytorium: Polski, Niemiec, Holandii, Belgi.
Transportem osób zajmujemy się od 1994 r. Od tego czasu stale podnosimy kwalifikacje firmy oraz kierowców.
Posiadamy licencje na przewóz osób w kraju i za granicą.
Od 2010 r. rozszerzyliśmy swoje usługi w zakresie wynajmu samochodów.
Inwestujemy w nowe i wygodne samochody, staramy się by podróż była przyjemna.

Wypożyczalnia aut

Model 1-10 dni 10-15 dni 15-21 dni Miesiąc Kaucja*

VW passat B6 100 zł 80 zł 70 zł 1 800 zł 800 zł
VW Sharan 100 zł 80 zł 70 zł 1 800 zł 800 zł
Ford Galaxy 100 zł 80 zł 70 zł 1 800 zł 800 zł
Mercedes S 600 1 000 zł 500 zł 300 zł 7 500 zł 2 000 zł
Ford Custom 250 zł 160 zł 140 zł 4 000 zł 1 500 zł

*kaucja pobierana od nowych klientów

*od stałych klientów nie pobieramy kaucji. osoba wynajmująca podpisuje oświadczenie
wysokość kaucji zależna jest od ryzyka, indywidualna do każdej umowy

*widniejące ceny są cenami netto, na umowie wpisujemy kwotę netto.

*Dla wynajmu krótkoterminowego faktura jest wystawiana po zakończeniu umowy i po odbiorze samochodu na ządanie osoby wynajmującej.

*Dla wynajmu długoterminowego wystawiamy fakturę po zakończeniu każdego miesiąca.

Ogólne warunki umowy
2. POŻYCZAJĄCY wpłaca WYPOŻYCZAJĄCEMU kaucję jako zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów

spowodowanych przez POŻYCZAJĄCEGO. Kaucja podlega całkowitemu lub częściowemu zwrotowi przy rozliczeniu
się z wypożyczającym. Utrata kaucji lub jej części jest uzależniona od następujących sytuacji:
– kradzież samochodu całkowita utrata kaucji,- zagubienie kluczyków – 1000 zł,
– zagubienie dowodu rejestracyjnego – 500 zł, – uszkodzenie wypożyczonego samochodu – 800 zł,

Rozliczenie kaucji następuje zawsze dopiero w momencie zwrotu pojazdu z wyłączeniem sytuacji opisanych powyżej.

3. W przypadku uszkodzenia lub awarii samochodu POŻYCZAJĄCY jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia WYPOŻYCZAJĄCEGO o zaistniałym fakcie i postępowania zgodnie z instrukcją WYPOŻYCZAJĄCEGO.

4. Jeżeli uszkodzenie nastąpiło w wyniku kolizji drogowej,
POŻYCZAJĄCY zobowiązany jest do jak najszybszego skontaktowania się WYPOŻYCZAJĄCYM, uzyskania oświadczenia sprawcy,
jeśli kolizja nastąpiła z winy osób trzecich oraz zabezpieczenia samochodu.

5. WYPOŻYCZAJĄCY oświadcza, że samochód jest w dobrym stanie technicznym, oraz posiada niezbędne dokumenty,

przeglądy okresowe wynikające z użytkowania , wszystkie naprawy bieżące wynikające z eksploatacji pojazdu pokrywa

wypożyczający.

6. POŻYCZAJĄCY odpowiada materialnie za straty wynikłe z uszkodzenia elementów wewnątrz pojazdu.

7. POŻYCZAJĄCY zobowiązuje się do pełnej odpowiedzialności oraz pokrycia ewentualnych szkód wynikłych z prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym, lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu.

8. POŻYCZAJĄCY zwraca samochód w terminie określonym umową i nie ma możliwości przedłużenia umowy wynajmu

bez zgody WYPOŻYCZAJĄCEGO

Za samowolne przedłużenie umowy POŻYCZAJĄCY ponosi koszty w wysokości 200% ceny wynajmu

9. Jeżeli POŻYCZAJĄCY nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie wynajmu i nie skontaktuje się
z WYPOŻYCZAJĄCYM, WYPOŻYCZAJĄCY poinformuje organa ścigania o kradzieży, i spowoduje to całkowitą utratę kaucji.

10. W przypadku nie wywiązania się z warunków umowy najmu, wynajmujący ma prawo przekazać dane osobowe najemcy organom
odpowiedzialnym za egzekucje prawa.

11. Samochodu nie można użyczać osobom trzecim.

12.POŻYCZAJĄCY oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi pojazdu oraz, że będzie przestrzegał zaleceń WYPOŻYCZAJĄCEGO

13.Wszystke mandaty karne, wykroczenia i mandaty z fotoradarów dotyczące w/w samochodu w okresie wynajmu pokrywa pożyczający.

14. ODDANIE AUTA NIE POSPRZATANEGO 200zł

15. Oddanie auta w godzinach pracy biura 9:00 do 16:00 w innym przypadku może być doliczona opłata za przybycie pracownika do biura.

16.W samochodzie obowiązuje zakaz palenia!!!!!

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

słowa kluczowe: krapkowice transport, wynajem aut krapkowice, omega tour opole, krapkowice wypożyczalnia aut, vega tour przewozy, wypożyczalnia samochodów krapkowice, świecko shell, wynajem samochodów krapkowice