Umowa darowizny jest jedną z najpopularniejszych umów prawa cywilnego. Polega na nieodpłatnym przysporzeniu korzyści obdarowanemu przez darczyńcę. Jej przedmiotem często jest samochód. O czym zatem warto pamiętać przy sporządzaniu takiej umowy?

Kwestie związane z umową darowizny samochodu regulują określone przepisy. Aspektów, które trzeba mieć przy tej sposobności na względzie jest sporo, o czym można przeczytać m.in. tu: https://darowizna.waw.pl/darowizna-samochodu/. W praktyce darowizna auta musi mieć formę pisemną – najlepiej sporządzić ją u notariusza, aczkolwiek jeśli zostanie to pominięte, mocy prawnej nabiera w momencie przekazania obdarowanemu samochodu. W dokumencie nie może zabraknąć kilku istotnych elementów. I tak darowizna pojazdu musi zostać opatrzona datą oraz nazwą miejscowości, w której została sporządzona, a także zawierać oznaczenie i podpisy obu stron. Ponadto nie może w niej zabraknąć paru ważnych oświadczeń, np. oświadczenia darczyńcy o braku obciążeń auta zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Oczywiście darczyńca ma za zadanie zobowiązać się do przekazania darowizny w określonym terminie, zaś obdarowany do jej przyjęcia.

Często pojawia się pytanie o to czy darowizna auta rodzi skutki podatkowe? Co do zasady tak, niemniej jednak w pewnych sytuacjach płacenia podatku można uniknąć. Dzieje się tak wówczas, gdy umowa została zawarta pomiędzy członkami najbliższej rodziny, a urząd skarbowy został o tym poinformowany w ciągu 6 miesięcy od jej podpisania.